Personvernregler

POLITIK FOR BESKYTTELSE AV PERSONLIG INFORMASJON FOR PLAKATKUNST.DK

INNLEDNING OG SAMMENDRAG

Det er viktig for Daugberg Design («PlakatKunst.dk» eller «vi») at din personlige informasjon er beskyttet. Denne policyen informerer deg om hvordan vi behandler din personlige informasjon og dine rettigheter. Personlig informasjon er all informasjon som kan knyttes til deg som individ, for eksempel navn og kontaktinformasjon.

Kort fortalt behandler vi informasjonen din av følgende grunner:

 • I den grad det er nødvendig for å håndtere bestillingen og levere utskrift eller ramme.
 • For å gi deg tilbud og inspirasjon, både via nyhetsbrev, tekstmeldinger og målrettet markedsføring på sosiale medier og andre medier online og offline.
 • Å kommunisere med deg og svare på spørsmålene dine.
 • For å håndtere produktvurderinger og anmeldelser.
 • For å minne deg på en gjenværende handlevogn og gjøre vår Picture Wall-funksjon tilgjengelig.
 • Å opprette og vedlikeholde en kundekonto (inkludert funksjoner som favoritter).
 • For å overholde obligatorisk lovgivning (f.eks. Forbruker- og regnskapslovgivning).

Du har en rekke rettigheter i henhold til personvernloven. For eksempel har du alltid rett til å motsette deg markedsføring. Du kan også lese om hvordan du kan påvirke behandlingen av dine personopplysninger – hvilke rettigheter du har.

Vil du vite mer? Deretter kan du lese våre detaljerte beskrivelser nedenfor. Under kan du lese mer om hvordan, hvorfor og hvor lenge , behandler vi din personlige informasjon.

HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLING AV PERSONLIG INFORMASJON?

PlakatKunst.dk, med dansk CVR-nummer 40688331, er ansvarlig for behandlingen av din personlige informasjon. Vær også oppmerksom på at noen av våre betalings- og logistikkleverandører behandler personlig informasjon samlet inn via nettstedet vårt eller IT-systemet i forbindelse med kjøpet, og at de hver er ansvarlige for behandlingen.

Hvis du ønsker å kontakte oss angående behandlingen av dine personlige data, kan du kontakte oss på info@plakatkunst.com eller ring oss på +45 28 686 123. Postadressen vår er Cort Adelers Gade 19A 2tv, 8200 Århus, Danmark.

FRA HVEM ELLER HVOR SAMLER VI INN PERSONLIG INFORMASJON?

Vi behandler personlig informasjon som du har valgt å dele med oss.

Hvem kan få tilgang til din personlige informasjon?

Din personlige informasjon behandles primært av oss i PlakatKunst.dk. Vi selger aldri din personlige informasjon. I noen tilfeller deler vi din personlige informasjon for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg på en god og effektiv måte:

 • For at vi skal sikre at du betaler oss, vil betalingsleverandøren (e) ha tilgang til din personlige informasjon.
  ­
 • For å kunne levere varene dine til din private adresse eller til en postleverandør og for å kunne håndtere returforsendelser, deler vi din personlige informasjon med våre logistikkleverandører.
  ­
 • For å publisere anmeldelsene dine på nettstedet vårt deler vi din personlige informasjon med leverandøren av den tekniske løsningen for publisering av slike anmeldelser.
  ­
 • Hvis en venn har henvist deg til oss, vil vi dele en hashtag (tekst-ID) for e-postadressen din med en leverandør som har hjulpet oss med å aktivere vennhenvisninger. Hensikten er å vite om vi skal betale tjenesteleverandøren for å henvise en ny kunde eller ikke.
  ­
 • For å markedsføre relevante produkter og gjøre nettstedet vårt så relevant som mulig, deler vi din personlige informasjon med de som tilbyr en markedsføringstjeneste til oss, som Facebook og Google.
  ­
 • Vi deler din personlige informasjon med IT-leverandører som behandler personlig informasjon på våre vegne som databehandlere for å hjelpe oss med IT-tjenester.
 • For å kunne skrive ut og sende din personlige plakat, må vi dele din personlige informasjon og all informasjon som skal skrives ut på plakaten med trykkeriet vårt.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvem vi deler din personlige informasjon med, er du velkommen til å kontakte oss.

OVERFØRER VI PERSONLIG INFORMASJON UTENfor EU / EØS?

PlakatKunst.dk behandler vanligvis din personlige informasjon innenfor EU / EØS, men i noen få tilfeller bruker vi leverandører fra land utenfor EU / EØS. Når du overfører personlig informasjon utenfor EU / EØS, sørger PlakatKunst.dk for at det er tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

PlakatKunst.dk kan overføre din personlige informasjon til USA og vår leverandør, som tilbyr en tjeneste for sending av nyhetsbrev og våre leverandører, som tilbyr tjenester for markedsføring av relevante produkter og for å gjøre nettstedet vårt så relevant som mulig.

Alle amerikanske leverandører vi bruker er sertifiserte under Privacy Shield. Privacy Shield er en avtale mellom EU og USA, hvis formål er å beskytte europeiske grunnleggende rettigheter og sikre rettssikkerhet for selskaper som overfører personopplysninger til USA. Amerikanske selskaper kan registrere seg som et Privacy Shield-sertifisert i US Department of Commerce. Næringsdepartementet kontrollerer deretter at leverandørens personvernregler overholder strenge databeskyttelsesstandarder.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi deler din personlige informasjon, eller hvis du ønsker informasjon om sikkerhetstiltakene vi har tatt, kan du kontakte oss.

HVORDAN KAN DU PÅVIRKE BEHANDLINGEN AV DINE PERSONLIGE INFORMASJONER?

I henhold til databeskyttelsesloven har du en rekke forskjellige rettigheter i forhold til å påvirke vår behandling av dine personopplysninger. Les mer nedenfor.

RETT TIL Å TREKKE SAMTYKKET OG TIL BEHANDLING AV BEHANDLING

Du har rett til å tilbakekalle, helt eller delvis, et samtykke gitt til behandlingen av dine personlige data. Tilbakekallingen trer i kraft fra tidspunktet for tilbakekallingen.

Du har rett til å motsette oss behandlingen av dine personopplysninger. Du har alltid rett til å motsette deg markedsføring fra oss, inkludert nyhetsbrev.

I andre tilfeller eksisterer ikke retten til å protestere (f.eks. Fordi vi er forpliktet til å lagre din personlige informasjon). Du har rett til å protestere når behandlingen er basert på å balansere legitime interesser. Les mer om hva dette betyr nedenfor. Hvis vi kan demonstrere tvingende legitime grunner for behandlingen som oppveier dine interesser og grunnleggende rettigheter, eller hvis behandlingen skjer med det formål å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, har du aldri rett til å motsette deg behandlingen.

RETT TIL Å TILGANG

Du har rett til å få det bekreftet om vi behandler personopplysninger om deg eller ikke. Du kan få tilgang til den personlige informasjonen og motta en kopi av den personlige informasjonen vi har behandlet.

RETT TIL FORBEDRING

Du har rett til å få korrigert feil personlig informasjon om deg og retten til å be oss om å fullføre ufullstendig personlig informasjon.

RETT TIL SLETTING («RETT Å BLI GLEMT») OG BEHANDLING AV BEHANDLING

Under visse omstendigheter har du rett til å be om at personlig informasjon om deg blir slettet. Det er f.eks. saken hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene de ble samlet inn for eller på annen måte behandlet for, eller hvis du trekker tilbake samtykke som ligger til grunn for behandlingen og det ikke er noe annet juridisk grunnlag for å fortsette behandlingen.
Du har også rett til å be PlakatKunst.dk om å begrense behandlingen av personopplysninger om deg. Det er f.eks. Dette er tilfelle hvis du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene eller behandlingen er ulovlig, og du motarbeider sletting av personopplysningene og i stedet ber om at bruken av dem blir begrenset.

RETT TIL å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet

Du har alltid rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Du kan gjøre dette spesielt i EU / EØS-landet der du har din vanlige bosted eller arbeidsplass, eller der et påstått brudd på gjeldende databeskyttelseslov har funnet sted. Tilsynsmyndigheten i Danmark er Datatilsynet. Denne retten berører ikke andre administrative klager eller adgang til domstol.

RETT TIL DATABORTABILITET

Du har rett til å be oss overføre noe av den personlige informasjonen vi har om deg til et annet selskap (dataportabilitet).
Denne retten gjelder personopplysninger som du har gitt oss i et strukturert, ofte brukt, maskinlesbart og gjensidig kompatibelt format hvis:

 • Behandlingen er basert på et samtykke eller på en kontrakt, og
 • behandlingen gjøres ved hjelp av automatisk databehandling.

Når du utøver din rett til dataportabilitet, har du rett til å få personlig informasjon overført direkte fra PlakatKunst.dk til en annen dataansvarlig, hvis det er teknisk mulig.

HVORDAN OG HVORFOR BEHANDLER VI PERSONLIG INFORMASJON OM DEG?

Målet vårt er å være så gjennomsiktig som mulig om hvordan og hvorfor vi behandler personlig informasjon om deg. I tabellen kan du lese mer informasjon om hvorfor vi behandler personopplysninger om deg (årsakene til behandlingen), hvilke personopplysninger vi behandler, vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personopplysninger, og hvor lenge vi behandler dine personopplysninger for hvert formål.

BEHANDLING FØR DU KJØPER

For at vi skal kunne kommunisere med deg, lagre dine mulige bildevegger og motta tilbakemelding fra deg, må vi behandle personlig informasjon om deg. Hvis du ikke gir oss personlig informasjon for disse formålene, vil vi ikke kunne gjøre tjenesten tilgjengelig for deg eller svare på spørsmålene dine.

For hvilke formål behandler vi personlig informasjon om deg?

Hvilken personlig informasjon behandler vi?

Hva er vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personopplysninger?

Hvor lenge behandler vi din personlige informasjon for det spesifikke formålet?

For å lagre den forlatte handlekurven din og minne deg om produktet du har i kurven hvis du har startet et kjøp ved å oppgi e-postadressen din.

Informasjon om handlekurven og e-postadressen du ga oss da du startet kjøpet.

Vår legitime interesse i å gjøre det så enkelt som mulig for deg å kjøpe produktet du har vist interesse for ved å plassere det i handlekurven.

Fra du plasserer produktet i handlekurven, og til du kjøper, men ikke mer enn fem (5) dager.

For å lagre bildeveggen din og motta tilbakemelding fra deg om verktøyet vårt Picture wall.

Din e-postadresse og navnet du velger å lagre fotoveggen din under og informasjonskapsler.

Vi behandler også all informasjonen du gjør tilgjengelig for oss når du gir oss tilbakemelding.

Behandling er nødvendig for oppfyllelse av kontrakten med deg (for å gjøre Picture Wall-tjenesten tilgjengelig).

I ett (1) år fra du opprettet fotoveggen.

For å svare på spørsmål stiller du oss.

Ditt navn, kontaktinformasjon, bilder du sender til oss og annen informasjon du gir oss.

Behandlingen er nødvendig for oppfyllelse av kontrakten med deg.

I tre (3) år, eller så lenge vi er pålagt å gjøre det ved lov.

BEHANDLING NØDVENDIG FOR KJØPEN OG VÅR AVTALE MV.

For at vi skal kunne fullføre kjøpet ditt, for eksempel for å levere produktet, må vi behandle personlig informasjon om deg. Vi må også behandle personlig informasjon om deg for å overholde lovbestemte eller andre krav, for eksempel regnskapskrav for datalagring, samt lover om forbrukerbeskyttelse. Hvis du ikke gir oss personlig informasjon for disse formålene, vil vi ikke kunne fullføre kjøpet hos oss.

Vær oppmerksom på at vår (e) betalingsleverandør (er) også behandler personopplysninger for å administrere betalingen av bestillingen. Våre betalingsleverandører er ansvarlige for slik behandling. Vår (e) betalingsleverandør (er) lar deg også velge en enklere måte å kjøpe ved å fylle ut personlig informasjon automatisk, eller ved å huske enheten.

For hvilke formål behandler vi personlig informasjon om deg?

Hvilken personlig informasjon behandler vi?

Hva er vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personopplysninger?

Hvor lenge behandler vi din personlige informasjon for det spesifikke formålet?

For å administrere kjøpet ditt, dvs. å vite hvem vi inngår en avtale med, å bekrefte kjøpet ditt, å levere kjøpet og kommunisere med deg om leveransen.

Ditt navn, kontaktinformasjon som e-postadresse og leveringsadresse, ordreinformasjon og valgt betalingsmåte og IP-adresse.

Behandlingen er nødvendig for oppfyllelse av kontrakten med deg.

Tolv (12) måneder fra bestilling.

Hvis du ønsker å utøve din rett til å trekke tilbake ditt samtykke eller endre produktet ditt, og for at vi skal overholde lovene om forbrukerbeskyttelse.

Ditt navn, telefonnummer, e-postadresse, postadresse og informasjon om kjøpet ditt, for eksempel betalingsmåte.

Vi lagrer også informasjonen du har delt når du benytter deg av din rett til å trekke tilbake ditt samtykke eller når du endrer produktet ditt.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle kontrakten med deg, slik at vi kan leve opp til vår policy angående returforsendelser, og slik at vi kan overholde relevante forbrukerbeskyttelseslover.

Fra du kjøpte og i tolv (12) måneder etterpå, for at vi skal overholde forbrukervernlovene.

Hvis du velger å bruke noen av rettighetene dine, vil vi behandle personopplysningene om deg til vi har tatt en beslutning om å tilbakekalle eller endre produktet og har tilbakebetalt eller sendt deg det nye produktet.

For å håndtere klager og / eller søksmål mot oss.

Ditt navn, kontaktinformasjon, informasjonen du har oppgitt og som er relevant i forbindelse med en klage og / eller søksmål.

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne overholde relevante lover om forbrukerbeskyttelse og av hensyn til vår legitime interesse i å behandle klager og / eller forsvare oss mot juridiske krav.

Fra vi har blitt kjent med klagen din og / eller søksmål, og så lenge den pågår. Hvis vi avviser kravet ditt, vil vi alltid lagre informasjonen i tolv (12) måneder i tilfelle du velger å få søksmålet vurdert av et relevant organ.

For å overholde juridiske forpliktelser, dvs. regnskapslovgivning og hvitvaskingslovgivning.

Informasjon om fakturaen din, for eksempel kjøpshistorikken din, navnet ditt og kontaktinformasjonen din.

Behandlingen er nødvendig for at vi skal overholde relevant lovgivning.

Fra du kjøpte og i syv (7) til åtte (8) år i henhold til svensk regnskapslov og i fem til ti (5-10) år i henhold til hvitvaskingsloven.

Hvis en venn har henvist deg til oss, behandler vi personopplysningene om deg for å betale leverandøren vår som gir en løsning for henvisning av venner.

En hashtag (tekst-ID) for e-postadressen din.

Det er i vår legitime interesse å sikre at vi kun betaler leverandøren vår for kjøp gjort av nye kunder som de har henvist til oss.

Vi lagrer aldri e-postadressen for dette formålet.

BEHANDLING FOR HÅNDTERING AV ANMELDELSER

For hvilke formål behandler vi personlig informasjon om deg?

Hvilken personlig informasjon behandler vi?

Hva er vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personopplysninger?

Hvor lenge behandler vi din personlige informasjon for det spesifikke formålet?

For å sende e-postmeldinger som ber om anmeldelser etter kjøpet.

Ditt navn, e-postadresse og bestillings-ID.

Det er vår legitime interesse å kontakte deg med en forespørsel om å rangere eller gjennomgå kundeopplevelsen hos oss for å gjøre opplevelsen bedre for både deg og andre kunder.

Inntil vi har sendt forespørselen din til deg.

BEHANDLINGSINFORMASJON FOR Å ADMINISTRERE KUNDEKONTOEN

For å administrere kundekontoen din, behandler vi din personlige informasjon for å oppfylle kontrakten med deg. Hvis du ikke gir oss personlig informasjon for disse formålene, vil vi ikke kunne gjøre en kundekonto tilgjengelig for deg.

For hvilke formål behandler vi personlig informasjon om deg?

Hvilken personlig informasjon behandler vi?

Hva er vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personopplysninger?

Hvor lenge behandler vi din personlige informasjon for det spesifikke formålet?

For å administrere kundekontoen du har opprettet. Dette inkluderer å sende deg oppdatert informasjon om kontoen din og vår personvernpolicy. Det inkluderer også behandling for å treffe sikkerhetstiltak angående kontoen din.

Ditt navn, personlig identifikasjonsnummer, e-postadresse, mobilnummer, informasjonskapsler og IP-adresse, brukernavn og postadressen du vil at vi skal levere produktene dine til.

Behandling for å sende deg oppdateringer av personvernreglene er nødvendig for å overholde lover og forskrifter om databeskyttelse.

Vi lagrer din personlige informasjon fra det tidspunktet du kjøpte og i to (2) år fra din siste innlogging, eller til du ber oss om å fjerne kontoen din.

BEHANDLING FOR Å KUNNE KOMMUNIKERE NYHETER, INSPIRASJON OG RELEVANTE TILBUD TIL DEG

For hvilke formål behandler vi personlig informasjon om deg?

Hvilken personlig informasjon behandler vi?

Hva er vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personopplysninger?

Hvor lenge behandler vi din personlige informasjon for det spesifikke formålet?

Å sende nyhetsbrev og relevante tilbud til deg på din forespørsel og å sende markedsføring til deg som har gjort et kjøp.

Din e-postadresse og kjøpshistorikk, din e-postadresse, kjøpshistorikk, e-postinteraksjonshistorikk (når du åpner, klikker osv.), Informasjonskapsler og IP-adresse.

Når du velger å abonnere på nyhetsbrevet vårt, behandler vi din personlige informasjon basert på ditt samtykke.

Når du har gjort et kjøp, behandler vi din personlige informasjon basert på vår legitime interesse i å utstede relevant direkte markedsføring. Vi gjør dette bare hvis du har gjort et kjøp hos oss og ikke har motsatt deg mottak av markedsføring.

Hvis du har valgt å motta nyhetsbrev og relevante tilbud, vil vi sende dem til deg til du avslutter abonnementet på vårt nyhetsbrev.

Hvis vi sender deg et nyhetsbrev basert på vår legitime interesse, vil vi sende deg slik markedsføring i to (2) år, med mindre du tidligere har motsatt deg å motta markedsføring fra oss.

Å forberede målrettet markedsføring for deg på sosiale medier og på tredjeparts nettsteder.

Din e-postadresse, informasjonskapsler og IP-adressen din.

Det er i vår legitime interesse å bruke din personlige informasjon til direkte markedsføring og å gjøre markedsføringen vår relevant for deg.

Vi gjør dette bare hvis du har gjort et kjøp hos oss og ikke har motsatt deg mottak av markedsføring.

Din personlige informasjon vil bli behandlet fra det tidspunktet du kjøper og i to (2) år, med mindre du motsetter deg markedsføringen vår før.

Å publisere en anmeldelse som du har valgt å skrive for å gjøre kundeopplevelsen gjennomsiktig for besøkende på nettstedet og for å markedsføre merkevaren vår til potensielle kunder.

Navnet ditt og informasjonen du oppga i anmeldelsen.

Det er i vår legitime interesse å publisere anmeldelsen du har skrevet og delt på en gjennomgangsplattform.

Inntil du fjerner anmeldelsen fra gjennomgangsplattformen.

For markedsføring av produktene våre på nettstedet vårt, kan vi publisere bildene / videoene dine av produktet du har delt på profilen din på sosiale medier merket #plakatkunst.

Bildet / videoen du har delt på sosiale medier, brukernavnet og teksten din. Alt kan involvere personlig informasjon om deg.

Det er vår legitime interesse å publisere bildet / videoen du har merket #posterart.

Inntil du erklærer at du ikke lenger vil at vi skal vise bildet / videoen på nettstedet vårt.

COOKIES

Her vil du finne mer informasjon om vår informasjonskapselpolicy.

HVORDAN HAR VI BEHANDLET INTERESSENS INTERESSE NÅR DEN JURIDISKE GRUNNLAGET FOR BEHANDLING AV DINE PERSONLIGE INFORMASJONER ER VÅR legitim interesse?

For noen formål behandler PlakatKunst.dk din personlige informasjon basert på vår legitime interesse som et juridisk grunnlag for behandlingen. Ved vurderingen av det juridiske grunnlaget tar vi utgangspunkt i en interesseavveining, der vi har slått fast at vår legitime interesse i behandlingen oppveier din interesse og din grunnleggende rett til ikke å få behandlet personopplysningene dine. Våre legitime interesser vises i tabellene ovenfor. Du er velkommen til å kontakte oss hvis du vil lese mer om hvordan vi har avveiet. Du finner kontaktinformasjonen vår i begynnelsen av denne personvernerklæringen.

Denne policyen for beskyttelse av personopplysninger er vedtatt av PlakatKunst.dk 1. juni 2021.

Avslutte abonnementet

For å melde deg av våre nyhetsbrev og andre adresselister, skriv inn e-postadressen din nedenfor og trykk på «Avmelding»

Lukk Kurven
Lukk Ønskelisten

Siste sete

Close
Lukk

Lukk
Navigation
Kategorier