Spring til indhold

Kurv

Din kurv er tom

Handelsbetingelser

1. GENERELT

1.1

De følgende generelle betingelser (”Betingelserne”) er gældende, når du som forbruger / kunde (”Du”) foretager et køb via plakatkunst.dk  (”Webstedet”). Aftaler indgås mellem dig og PlakatKunst.dk / Daugberg Design, CVR nummer 40688331 (”PlakatKunst.dk”). Kontaktoplysninger og øvrige informationer om PlakatKunst.dk fremgår af Webstedet. Betingelserne finder kun anvendelse for dig, som er forbruger / kunde, og bestiller via plakatkunst.dk.

1.2

For at kunne bestille på Webstedet skal Du være fyldt 18 år. PlakatKunst.dk accepterer i henhold til dansk lov ikke køb af personer under 18 år. PlakatKunst.dk forbeholder sig retten til i enkeltstående tilfælde at afvise eller ændre din bestilling (hvis Du fx har angivet forkerte personoplysninger, fortager gentagne krav på din returret eller har betalingsanmærkninger).

1.3

PlakatKunst.dk tager forbehold for udsolgte varer samt eventuelle billed- og skrivefejl på Webstedet, eksempelvis mangelfuld produktbeskrivelse, teknisk specifikation eller forkerte oplysninger vedrørende lagerstatus. PlakatKunst.dk har ret til at korrigere sådanne eventuelle fejl og at ændre eller opdatere informationerne på Webstedet når som helst. Hvis en forkert pris er angivet for en vare, som Du har bestilt, informerer PlakatKunst.dk dig om dette via email og afventer din accept af den korrigerede pris, inden PlakatKunst.dk fortsætter med bestillingen. Alle billedinformationer på Webstedet er korrigerede ift. at fjerne magneter som holder plakaten fast under fotograferingen. Vi kan derfor ikke garantere varens nøjagtige udseende. Men det er altid fotografier af den originale plakat, som er vises under de enkelte produkter.

1.4

Webstedet samt alt indhold på dette ejes af PlakatKunst.dk. Informationerne er beskyttet gennem blandt andet immaterialretlige og markedsretlige love. Det indebærer produktnavne, billeder, design samt al tekst på Webstedet. Dette må ikke kopieres eller anvendes uden forudgående skriftlig godkendelse fra PlakatKunst.dk.

 

2. AFTALE OG BESTILLING

2.1

For at kunne foretage et køb via Webstedet skal Du acceptere Betingelserne. Ved at acceptere Betingelserne forpligter Du dig til at følge Betingelserne i deres helhed samt godkender, at Du har gjort dig bekendt med informationerne om personoplysninger og samtykke til anvendelsen af personoplysninger og cookier i henhold til PlakatKunst.dks Privatlivspolitik.

2.2

En aftale om køb indgås først, når PlakatKunst har bekræftet din bestilling, og Du har modtaget en ordrebekræftelse fra orders@plakatkunst.dk via e-mail. Du kan tilbagekalde din bestilling indtil det tidspunkt, hvor den er bekræftet af PlakatKunst.dk. Hvis bestillingen tilbagekaldes, vil PlakatKunst.dk tilbagebetale alle eventuelle betalinger, som Du eller dine betalings- eller kreditkortselskaber har foretaget i forbindelse med bestillingen.

 

3. KUNDEOPLYSNINGER M.M.

3.1

Når Du registrerer din brugerkonto og/eller skal gennemføre et køb, vil du blive anmodet om at angive  personlige oplysninger. Du bekræfter, at de oplysninger, du angiver, er korrekte og fuldstændige samt har ansvaret for eventuelle forkerte oplysninger. Informationer om PlakatKunsts behandling af personoplysninger findes i PlakatKunst.dks Privatlivspolitik.

3.2

Du forpligter dig til at sikre, at ingen andre kan anvende dine indlogningsoplysninger. Du må ikke afsløre brugernavn og kodeord over for andre og Du skal sikre, at nedskrevne oplysninger om brugernavn og kodeord opbevares således at uvedkommende ikke kan få adgang til informationerne. Du skal straks give meddelelse til PlakatKunst.dk, hvis Du har mistanke om, at en anden person har fået adgang til dit kodeord til Webstedet. Du er ansvarlig for alle køb, som foretages med dine indlogningsoplysninger, hvis Du ikke har sendt en sådan medelelse til PlakatKunst.dk.

3.3

Hvis PlakatKunst.dk har mistanke om, at Du misbruger din brugerkonto eller dine indlogningsoplysninger eller på anden vis krænker Betingelserne, har PlakatKunst.dk ret til at spærre din konto. PlakatKunst.dk har også ret til at tildele dig nye indlogningsoplysninger.

 

4. PRISER, GEBYRER OG BETALING

4.1

Ved bestilling via Webstedet gælder de priser, som angives på Webstedet. Priser er inklusive moms.

4.2

Du kan betale på de måder, som angives på Webstedet. PlakatKunst.dk har ret til betaling når et køb er foretaget. PlakatKunst.dk forbeholder sig retten til ikke altid at tilbyde alle betalingsmåder.

 

5. LEVERING OG TRANSPORT

5.1

Varer som købes på Webstedet afsendes som regel dagen efter din bestilling er foretaget. Dette kan dog ikke garanteres, da plakaterne ikke afsendes af PlakatKunst.dk men af de private sælgere, som har sat plakaten til salg på Webstedet. Medmindre andet er aftalt sker leveringen senest 25 dage efter det tidspunkt, hvor PlakatKunst.dk skriftligt har bekræftet bestillingen med ordrebekræftelsen. Hvis en levering tager mere end de 25 dage, og dette ikke beror på dig som kunde, har du ret til at ophæve købet.

5.2

Hvis pakken skal indløses, skal Du gøre dette indenfor den tid, som angives i underretningen. Pakken skal normalt hentes personligt med gyldig legitimation og ordrenummer. Du får altid en underretning, som viser, hvor og hvornår pakken skal hentes. Underretninger sker via e-mail samt, hvis Du har oplyst dit mobilnummer, også via SMS. Hvis du ikke afhenter pakken og ikke informerer os om, at du ønsker at gøre brug af din lovfæstede fortrydelsesret, har PlakatKunst.dk ret til at opkræve et gebyr på 250 kroner. Hvis du bestiller levering hjem til, så er det vigtigt at der er en til at tage imod din pakke. Alternativt vil din pakke normalvist blive indleveret ved nærmeste pakkeshop. Dette afhænger dog af din bopæl og kan ikke garanteres.

 

6. FORTRYDELSESRET

6.1

Ved køb af varer på Webstedet gælder altid 14 dages fortrydelsesret. Dette indebærer, at Du har ret til at fortryde dit køb ved at meddele PlakatKunst.dk dette indenfor 14 dage fra det tidspunkt, hvor Du har modtaget din bestilling. Alle produkter skal returneres i samme stand som de blev leveret i. Hvis det er tydeligt, at produkterne har været i brug, er det muligt for PlakatKunst.dk at afvise returneringen eller fratrækker et beløb fra din refusion.

6.2

Hvis Du vil fortryde købet, skal du inden fortrydelsesfristens udløb sende en tydelig email til support@plakatkunst.dk på den måde, som er angivet her.

6.3

Ved benyttelse af fortrydelsesretten betaler Du returfragten og har ansvaret for varens stand, efter at Du har modtaget varen samt under returfragten. Varen skal sendes retur indenfor 14 dage regnet fra den dato, hvor meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten indsendtes til PlakatKunst.dk. Varen skal sendes forsvarligt indpakket, i den modtagne stand og i originalemballagen. For at beskytte dig mod at forsendelsen bliver beskadiget eller mistet, anbefaler vi at køber udvidet forsikring når du betaler for fragten. Det gør PlakatKunst.dk og vores private sælgere selv, når vi sender pakken til dig. Denne forsikring gælder bare ikke for dig, når du returnerer varen til os.

6.4

Når Du fortryder dit køb, tilbagebetaler PlakatKunst.dk det beløb, som Du har betalt for varen, eksklusive dine leveringsomkostninger. Af det beløb PlakatKunst.dk tilbagebetaler, har PlakatKunst.dk ret til at fratrække en sum, som modsvarer varens værdiformindskelse i forhold til varens oprindelige værdi, hvis og i det omfang at værdiformindskelsen beror på din håndtering af den modtagne vare.

6.5

PlakatKunst.dk tilbagebetaler hurtigst muligt beløbet til din konto, dog senest indenfor 14 dage fra den dato, hvor PlakatKunst.dk har modtaget din returnering. Tilbagebetalingen sker til dig via det betalingsalternativ, som Du har valgt ved købet, forudsat at andet ikke er aftalt, eller at der er hindringer for en tilbagebetaling til det pågældende betalingsalternativ.

 

7. GARANTI OG REKLAMATION

7.1

Plakater købt på PlakatKunst.dk er omfattet af garanti som omfatter at plakaten er den samme original, som beskrevet af afbilledet i produktbeskrivelsen. Der kan være mindre afvigninger fra billederne, eftersom magneter – som holder plakaten på plads under fotograferingen – er blevet redigeret fra. Rammer købt på PlakatKunst.dk er omfattes af garanti som kun dækker oprindelige fabrikationsfejl. Din ordrebekræftelse gælder som dit garantibevis.

7.2

Reklamationsretten dækker varer, som er fejlbehæftede i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. En kunde, som ønsker at gøre fejl i en bestilt vare gældende, skal kontakte PlakatKunst.dk inden for 14 dage efter varen er modtaget.

7.3

Du står selv for returfragten for godkendte reklamationer.

 

8. FORCE MAJEURE

PlakatKunst.dk er ikke ansvarlig for forsinkelser, som er forårsaget af omstændigheder, som ligger udenfor PlakatKunst.dk kontrol. Dette gælder eksempelvis krig, arbejdskonflikt, ekstreme vejrforhold, brand, terroristangreb og ændret myndighedsbestemmelse. Disse omstændigheder skal udgøre ansvarsfritagelsesgrunde, som medfører fritagelse fra erstatningsansvar og andre følgevirkninger. Har Force Majeure omstændighederne varet mere end to måneder, har både Du og PlakatKunst.dk ret til at ophæve købet.

 

9. ÆNDRINGER AF BETINGELSERNE

PlakatKunst.dk forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i disse Betingelser. Alle ændringer af disse Betingelser vil blive offentliggjort på Webstedet. Ændringer gælder fra det tidspunkt, hvor Du har accepteret Betingelserne (i forbindelse med et nyt køb eller ved besøg på Webstedet), alternativt 30 dage efter, at PlakatKunst.dk har informeret dig om ændringerne. Vi anbefaler dog, at Du regelmæssigt holder dig opdateret på Webstedet for at blive varslet om eventuelle ændringer af Betingelserne.

 

10. UGYLDIGHED

Hvis en kompetent domstol, myndighed eller voldgiftsorgan skulle vurdere, at nogen bestemmelse i disse Betingelser er ugyldig, skal den pågældende bestemmelse og alle øvrige bestemmelser være gældende og være eksigible i den udstrækning, som gældende lov tillader. De bestemmelser, som erklæres ugyldige, eller som ikke kan håndhæves, vil blive erstattet af relevante juridiske vejledninger og råd.

 

11. LOVVALG OG TVISTER

11.1

Tvister skal i første instans løses efter fælles overenskomst efter diskussion med PlakatKunst.dks kundeservice.

11.2

Hvis en tvist ikke kan løses efter fælles overenskomst med PlakatKunst.dk kundetjeneste, kan Du også indgive et klagemål direkte online via EU-kommissionens platform for mægling i tvister, som Du finder via følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Indgiver du et klagemål via denne platform videresendes dit ærinde automatisk til det rette nationalt ansvarlige tvistløsningsorgan. Dette tvistløsningsorgan tager derefter kontakt til os og forsøget at løse tvisten uden at involvere domstolene. Ved en eventuel tvist følger PlakatKunst.dk beslutninger truffet af ARN eller tilsvarende tvistløsningsorgan.

11.3

Tvist vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af disse Betingelser skal fortolkes i henhold til dansk lov og afgøres jævnfør punkt 13.2 ovenfor eller i sidste instans af en almindelig domstol.

______________________________________________
Disse Betingelser er fastsat af PlakatKunst.dk d. 26. maj 2021